วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

“ลม” โดย..พลอย ตะวัน


...ลม...”

ลมพัดลัดทุ่งมุ่งหา
ลมมาพาใจสุขสม
ลมพลิ้วปลิวใบไม้พรม
ลมห่อผสมคมคำ

ลมรักถักคำนำอ้อน
ลมร้อนผ่อนพักปักย้ำ
ลมแรงแต่งกลอนวอนจำ
ลมพร่ำร่ำร้องปองเธอ

ลมลวงดวงใจให้ช้ำ
ลมร่ำร้องไปเสมอ
ลมบอกทายทักรักนะเออ
ลมเพ้อเผลอใจใฝ่จอง

ลมเอยเผยบอกกรอกกลิ้ง
ลมนิ่งทิ้งช่วงทรวงข้อง
ลมป้องพ้องคำทำนอง
ลมคล้องจ้องล้อมกล่อมไพร

ลมหวนชวนมาร้อยต่อ
ลมก่อรักเลยสดใส
ลมล้าครารื่นชื่นใจ
ลมไล้กิ่งใบไม้รอน

ลมโบกโลกร้อนผ่อนพัก
ลมรักทักทายหายย้อน
ลมลู่รู้สร้างทางคอน
ลมอ่อนวอนแว่วแผ่วทรวง

*** แปลงเป็นกลอนแปด...

เมื่อลมพัดลัดทุ่งใจมุ่งหา
ครั้นลมมาพาใจให้สุขสม
ยามลมพลิ้วปลิวใบไม้ไหวพรม
พอลมห่อก่อผสมใส่คมคำ

ให้ลมรักถักคำนำมาอ้อน
ยามลมร้อนผ่อนพักเพียงปักย้ำ
ถ้าลมแรงแต่งกลอนวอนคงจำ
แล้วลมพร่ำร่ำร้องอยากปองเธอ

ให้ลมลวงดวงใจใครจะช้ำ
แล้วลมร่ำร้องไปใกล้เสมอ
แต่ลมบอกทายทักรักนะเออ
หากลมเพ้อเผลอใจใฝ่จับจอง

โอ้..ลมเอยเผยบอกอย่ากรอกกลิ้ง
ถ้าลมนิ่งทิ้งช่วงทรวงข้าข้อง
ถ้าลมป้องพ้องคำร่ำทำนอง
เมื่อลมคล้องจ้องล้อมไปกล่อมไพร

ให้ลมหวนชวนเธอมาร้อยต่อ
หากลมก่อรักเผยเลยสดใส
สายลมล้าก็ยังรื่นแอบชื่นใจ
ยามลมไล้กิ่งใบไม้สะออน

สายลมโบกโลกร้อนอยากผ่อนพัก
ถ้าลมรักทักทายคงหายย้อน
ยามลมลู่รู้สร้างระหว่างคอน
ถ้าลมอ่อนวอนแว่วแผ่วถึงทรวง

..พลอยตะวัน ๕/๑๑/๕๕..

ไม่มีความคิดเห็น: