วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555

“วลีเพลง” โดย..สุพรรณี จิกนอก
“วลีเพลง”

เปิดประตูยิ่งรู้ฤดูเช้า
เปิดหน้าต่างแสงเจ้ากระจ่างใส
เปิดความหมายคำกวีล่วงความห่วงใย
เปิดความในคำหอมกล่อมบรรเลง

เมื่อนกน้อยบรรเลงบทเพลงเช้า
โทนคีย์เร้าเช้าช้าเริงร่าเปล่ง
ประกอบแสงทะลุปรุใบไม้ร้องเพลง
ชีวิตมิรีบเร่งในเพลงเธอ

เมื่อเบื้องหน้าคือแสงแสดของแดดเช้า
เบื้องหลังเธอก็มีเงาเย้าเสมอ
ขอได้ไหมให้แสงเยือนเป็นเพื่อนเกลอ
มาเสนอทายทักเหมือนรักกัน

พบกันทุกเช้าชื่นจะตื่นเช้า
พบกันทุกเพลงเร้าเย้าผ่านฝัน
พบกันทุกมุกคำหอมรำพัน
พบกันทุกวลีสั้นสนั่นใจ

เปิดประตูบานเช้าเย้าและยิ้ม
เปิดหน้าต่างโลกอิ่มอ้อนอ่อนไหว
เปิดความรักที่มิรู้ฤดูใด
เปิดคำหอมดอกใบเช้าใหม่มา

โดย..สุพรรณี จิกนอก

ไม่มีความคิดเห็น: