วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556

เคารพสิทธิ์เคารพสิทธิ์


ต่างคนต่าง มีที่มา ก็ว่าใช่
ต่างจิตใจ ต่างความคิด สิทธิ์ของเขา
ต่างพื้นฐาน ปัญญา มาเหมือนเรา
จะโทษเขา เราก็ผิด คิดไม่ดี..

..ต่างความรู้ ประสบการณ์ ที่ผ่านพ้น
ต่างตัวตน ต่างปัญหา พาหลีกหนี
ต่างคนต่าง ว่ากัน มันไม่ดี
เราต่างมี ความคิดเห็น เป็นของตน..

..จงเคารพ นบนอบ ชอบใจบ้าง
ต่างคนต่าง ปรับใจ ไม่ขัดสน
ต่างคนต่าง เคารพสิทธิ์ ความคิดคน
ที่สุดผล คือปรองดอง ทั้งสองใจ...

by กลิ่นฟาง หลังฝน

ไม่มีความคิดเห็น: