วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556

ไม่แพง..โดย โกศล อนุสิมไม่แพง

ไม่แพงอะไรหรอกข้าวของ
ถ้าเงินเดือนมีกองอยู่ตรงหน้า
เท่าคณะรัฐมนตรีที่ได้มา
ไม่ว่า ไม่บ่น ไม่ข้นแค้น

ไม่แพงสักอย่างดอกสินค้า
หากเงินเดือนมากกว่าเดือนละแสน
เหมือนกับปวงท่านเหล่าผู้แทน
ที่เรียงหน้านั่งแท่นในสภา

ไม่แพงอะไรพูดได้ชัด
เหมือนกับท่านปลัดกระทรวงว่า
หากเงินเดือนเท่าท่านสราญอุรา
ไม่ต้องพาคิดมากอยากก็กิน

ไม่แพงอะไร ไม่เคยแพง
มีใบร้อยแดงแดงใช้ไม่สิ้น
มีใบม่วงห้าร้อยใช้จนชิน
มีใบเทาเป็นทรัพย์สินแสนล้านใบ

ไม่มีอะไรแพง อะไรจะแพง
ถึงค่าแรงหลักร้อยก็ซื้อได้
แม้อยากได้แบบกินฟรีมีทั่วไป
หญ้าของไทยอิ่มเคี้ยวเอื้องไม่เปลืองเงินฯ

โกศล อนุสิม
๔ สิงหาคม ๒๕๕๖
"ปลัดกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า ของไม่แพง คนคิดว่าแพงไปเอง"

ไม่มีความคิดเห็น: