วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2556

ฉิบหายไปเถิด..โดย โกศล อนุสิมฉิบหายไปเถิด

ฉิบหายไปเถิดประเทศชาติ
ประชาราษฎร์จะสำนึกตรึกตรองได้
ว่าวิบัติเกิดขึ้นเพราะมือใคร
ผ่านประชาธิปไตยไร้ปัญญา

เมื่อผ่านความฉิบหายและวายวอด
คนที่รอดก็จะรู้ความจริงว่า
ตนนี่แหละที่ทำตนทุกหนมา
ตนนี่แหละที่เลือกหาอนาคต

ฉิบหายไปเถิดประเทศชาติ
หากไม่ทุกข์ก็ไม่อาจรู้กำหนด
ประชาราษฎร์พินาศสุขสู่รันทด
จะรู้รสความโง่เขลาเบาปัญญา

เมื่อโงหัวขึ้นมาอีกครั้งใหม่
ก็จะรู้อะไรคือคุณค่า
เห็นความฉิบหายอยู่ตำตา
ก็จะรู้ราคาของความคด

ฉิบหายไปเถิดประเทศชาติ
จงเกิดพินาศไปทั้งหมด
ประชาราษฎร์ทั้งหลายได้รู้รส
ก็จะได้กำหนดเห็นความจริงฯ

โกศล อนุสิม
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖

คำว่า "ฉิบหาย" เป็นศัพท์พระ แปลว่า สูญไปจากความดี

ไม่มีความคิดเห็น: