วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2556

[เกือบกวี]...โดย Matthew Scott Jr[เกือบกวี]


ขึ้นลองกองลองขึ้นอย่างมึนมั่ว
ตามเนื้อตัวหัวหูดูสั่นสั่น
มากมดดำมดแดงแม่งมดคัน
เข้าห้ำหั่นลั่นโผนกระโจนลอง

มดตัวน้อยตัวนิดแต่ฤทธิ์มาก
ทั้งกระชากลากกัดสุดปัดป้อง
พี่ซมซานลานลนบนลองกอง
เรียกหาน้องใต้โคนต้นมาสนใจ

อนิจจาชีวิตต้องติดกิ่ง
แห่งความจริงที่ว่าจะหาไหน
สักนางหนึ่งซึ่งเห็นความเป็นไป
ของคนไร้น้ำยาไม่น่าลอง

บนลองกองต้นนั้นฉันจึงรู้
การมีอยู่ของกรรมนำสนอง
เถิดที่รักสักน้อยจงคอยมอง
แล้วลองกองกองรัก...พี่สักคน

16/09/2556

ไม่มีความคิดเห็น: